Neohodnoceno

Pivovarnické a sladovnické práce - rekvalifikační kurz

První akreditovaný rekvalifikační kurz Pivovarnické a sladovnické práce na Moravě. Jako jediní vyučujeme v Brně i Praze

Spolupracujeme s akademickou sférou.
Výuka od května 2021 - přijímáme již teď přihlášky!!!

Brno 1. 5. 2021
Praha 8. 5. 2021

Skladem
Kód: 70
Značka: Beer Academy CZ
65 000 Kč –14 % 55 900 Kč
beer academy rekvalifikace sladek eshop
Novinka Tip
65 000 Kč –14 %

Kompletní informace o rekvalifikačním kurzu uvedeny na http://www.beeracademy.cz/pivovarnicke-a-sladovnicke-prace-rekvalifikacni-kurz/

 

Pro koho je rekvalifikace vhodná? Pro kohokoliv, kdo chce nebo uvažuje o změně oboru, kariéry. Abyste mohli absolvovat rekvalifikaci můžete být (ne)zaměstnaní.

10x proč zvolit rekvalifikaci u Beer Academy:
-Vyberete si praxi v pivovaru v blízkosti vašeho bydliště
-Zažijete osobní přístup, a to bez nadsázky
-Můžete si platby rozložit do splátek
-Rekvalifikace je uznatelná na Slovensku a v EU
-Získáte Osvědčení o rekvalifikaci s mezinárodní platností
-Přístup k odborným informacím budete mít i po skončení kurzu
-Přednášky, které se vám líbily, si můžete přijít poslechnout znovu v následujících kurzech, a to zcela zdarma
-Porozumíte pivovarským výpočtům
-Získáte přehled o distribučních cestách
-Dáme vám tipy na trhy, které můžete svým pivem nebo nápojem na bázi piva zásobovat

Výuka je ve velké míře vyučována v pátek, sobotu a neděli. Tímto významně eliminujeme zásah do pracovního týdne. Harmonogram uvádí termíny předmětů pro teoretickou část a část praktickou v laboratořích o případné změně harmonogramu budou účastíni včas informováni. Praxe v pivovaru se domlouvá mimo tyto uvedené termíny - informace jsou uvedeny níže.

Rekvalifikační kurz je osvobozen od DPH. Tedy fakturovaná částka za účast v rekvalifikačním kurzu je s DPH 0%.


.

Předpokládaný termín závěrečných zkoušek polovina září 2020.

Uvedené termíny v harmonogramu Brno a Praha zohledňují výuku teoretické části a praxe v laboratořích. 

Praxi v pivovaru si každý účastník může naplánovat přesně podle svých potřeb a tím se vyvarovat kolizi termínů. Závěrečné zkoušky budou probíhat v Brně.

Odborné předměty: 
Názvy předmětů,  časová dotace teorie a praxe v hodinách
BOZP 
Sladařství 
Pivovarství 
Mikrobiologie 
Stroje a zařízení pro výrobu sladu a piva
Analýza ječmene a sladu
Analýza piva 
Ekonomika a legislativa
Pivovarská chemie
Technologie vody
Celkem 
Nejsou zde uvedeny hodiny potřebně na vykonání závěrečných zkoušek. 

  
Spolupracující organizace a místa výuky:
- Mendelova univerzita v Brně (Zemědělská 1665/1), Agronomická fakulta, Ústav technologie potravin - zajištěny prostory pro teoretickou i praktickou výuku, praxe v laboratoři (zde probíhá teoretická výuka v Brně a také praktická výuka v laboratořích)

Praxe v pivovarech - zájmce si v současné době může vybrat z těchto pivovarů, kde bude dělat vlastní praxi.

- Pivovar Lucky Bastard - Brno
- Pivovar Moravia - Brno
- Starobělský pivovar - Ostrava
- Pivovar Kunratice - Praha
- Pivovárek Na Kopečku - Svitavy
- Minipivovar Kosíř - Lhota pod Kosířem
- Jihlavský radniční právovárečný pivovar - Jihlava
- Beer Factory - Plzeň
- Pivovar Hasič - Bruntál
- Pivovar Krakonoš - Trutnov
- Pivovar Veselka - Litomyšl
- Pivovar Kynšperk - Kynšperk nad Ohří
- Pivovar Strakonice
- Pivovar Kamenice nad Lipou

 

Na praktickou výuku do laboratoří dojíždí účastníci zapsaní na výuce jak v Praze, tak v Brně. Celkem se jedná o dvě-tři návštěvy Brna v rámci výuky praxe v laboratořích.

Jak si plánovat praxi v pivovaru?
Praxi v pivovaru si účastník domlouvá předem se sládkem, majitelem nebo pověřeným pracovníkem pivovaru. Seznam kontaktních osob bude předán vždy při zahájení rekvalifikačního kurzu. Účastník si během 6 měsíců, doby trvání rekvalifikačního kurzu, stanoví kdy a kam bude na praktickou výuku v pivovaru docházet. Praxi v pivovaru si tedy může každý naplánovat libovolně tak, jak mu to bude vyhovovat. Je možné chodit na praxi v pivovaru na celý den (tj. na 8 hodin), nebo pokud potřebuje, může zajít třeba na 4, 5 hodin apod. Vše podle jeho potřeby. Praktická výuka probíhá ve všední dny. O víkendu, ve státní svátky standardně neprobíhá. 

Obsahová náplň práce v  praxe pivovaru:
Popis činností v pivovaru při praxi Bezpečnost a ochrana zdraví při práci, hygiena práce, požární prevence. Hodnocení jakosti surovin pro výrobu sladu a piva, hodnocení jakosti piva Výběr, příprava, vážení a úprava surovin pro výrobu sladiny a mladiny, obsluha strojů a zařízení na zpracování, surovin, šrotování sladu, vystírání, rmutování, scezování, chmelovar, - měření a kontrola sladiny a mladiny, vedení předepsané evidence, sanitace provozu, seřizování a běžná údržba strojů a zařízení v provozu. Spilka a CKT odstranění kalů a chlazení mladiny, spílání a zakvašování mladiny, ošetřování kvasinek, hlavní kvašení, sudování mladého piva, sanitace provozu. Sklep dokvašování mladého piva, směšování piva po dokvašování, filtrace piva, stabilizace piva, sanitace provozu. Stáčení piva do obalů a distribuce, balení a expedice piva, lahvovna, depaletizace, vykládání lahví, mytí lahví, kontrola mytí lahví, plnění a uzavírání lahví, pasterace, etiketování, vkládání lahví, balení do přepravních obalů, KEG – stáčení piva do sudů, posuzování kvality piva, sanitace provozu, vedení předepsané evidence.
UPOZORNĚNÍ - na praxi v pivovaru se fyzicky pracuje.

Praxe v laboratoři popis:
Praktická výuka v laboratořích bude probíhat převážně o víkendu a termín a místo výuky je pro všechny jednotný - Mendlova univerzita v Brně.

Požadavky na práci v pivovaru a laboratoři:
Seznámení se s BOZP, obuv s pevnou pracovní špičkou, ochranné brýle, ochranný plášt.

Průběh denní výuky:
Výuka teorie od 8 do 15:10 (1 vyučovací hodina trvá 45 minut) (zahájení a ukončení výuky může být posunuté na pozdější hodinu)
Výuka praxe zahájení dle domluvy (1 vyučovací hodina trvá 60 minut).

TIP: rekvalifikaci může proplatit Úřad práce, pokud jste v jeho evidenci. Zeptejte se na možnosti a ušetřete.

Co získám složením závěrečných zkoušek?
Účastníci, kteří splní podmínky pro zařazení do rekvalifikačního kurzu, podmínky výuky a úspěšně zakončí rekvalifikační kurz získají AKREDITOVANÉ osvědčení Pivovarnické a sladovnické práce. S tímto osvědčením mohou pracovat jako způsobilý odborníci v pivovaru nebo sami požádat o vydání živnostenského listu jakýkoliv Živnostenský úřad v ČR. Při doložení roční praxe v pivovaru nebo velmi podobné oblasti a současně akreditovaného osvědčení je jim zapsána do živnostenského listu živnost Pivovarnictví a sladovnictví. Živnost Pivovarnictví a sladovnictví je v ČR zařazena mezi řemeslné živnosti a u těch je potřeba dokládat roční praxi.

Slovenští účastníci, kteří absolvují akreditovaný rekvalifikační kurz u Beer Academy mohou požádat o uznání Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky. To znamená, že zvýší své šance na získání práce v pivovaru na Slovensku nebo mohou po doložení praxe získat na příslušném slovenském Živnostenskom úradě zápis do živnostenské listu a začít budovat vlastní byznys.

Co budete umět po absolvování celého rekvalifikačního kurzu?
V podstatě budete ovládat celý varný proces. Budete znát a umět používat zařízení v pivovaru. Ovládáte hygienické normy a požadavky. Poradíte si se slady, vyhodnotíte jejich vlastnosti charakteristiku. Znáte procesy k stanovení EPM pro Celní správu. Sestavíte HACCP. Zkráceně – budete odborníky na řízení pivovarské technologie malého pivovaru a to opravdu.

Požadavky na docházku:
Každý účastník musí splnit požadavek MŠMT, který je stanoven na 80 % účasti z vyučovaných hodin praktické a teoretické výuky. 
Pokud např. účastník zamešká 20 hodin z teoretické výuky a 40 hodin z praktické výuky, zameškal celkem 60 hodin z 300 hodin, které má absolvovat. Tedy 20 % a je stále v limitu: 100 % - 20 % = 80 % docházky na výuku. Tento účastník bude připuštěn k vykonání závěrečné zkoušky.
V případě, že by zameškal 61 hodin činí jeho účast na rekvalifikačním kurzu pouze 79,6% a v tomto případě nemůže být připuštěn k závěrečné zkoušce. Pravidla ohledně docházky určuje MŠMT a je nutné se jimi řídit.

Kde se mohu přihlásit na rekvalifikační kurz?
Objednejte si rekvalifikační kurz.  Po předložení výše uvedených požadavků a zaplacení vystavené faktury bude účastník zařazen do rekvalifikačního kurzu.

Pokud účastník ve stanoveném termínu vyhlášení začátku a závěrečném termínu zkoušky rekvalifikačného kurzu nenaplní min 80% účast na rekvalifikačním kurzu nemá právo na bezplatné další školení a to bez náhrady. Peníze nebudou účastníkovi vráceny.

V případě že účastník úspěšně nesloží záverečnou zkoušku nebo její část, má možnost danou část absolvovat před zkušební komisí. Poplatek za každou dílčí část (praktická závěrečná zkouška, vyplnění testu, ústní zkouška) je 2500 Kč splatných před absolvováním opravné dílčí části na účet vedený v CZK uvedený v sekci KONTAKTY pod variabilním symbolem objednávky rekvalifikačního kurzu.

Závěrečná zkouška?
Zkouška je složena z tří okruhů:
1. test – je složen z okruhů výukového plánu a obsahuje 50 testovacích otázek. Časová dotace na vyplnění testu jsou dvě hodiny.
2. ústní zkouška - účastník si vylosuje jednu otázku z daného tématu (má 15 minut na přípravu a 15 minut na zodpovězení otázky)
3. praktická zkoučka - praktickou zkoušku vykoná v rozsahu 8-16 hodin. Účastník postupuje dle technologické výroby piva. Dohlíží na varný proces. Obhajuje výsledek před zkušební komisí. V mezičase zajišťuje další provozní úkony související s prací v pivovaru. 

Průběh závěrečné zkoušky může být i v jiném pořadí, než je zde uvedeno.

Jak je hodnocena závěrečná zkouška?
Minimální % úspěšnost jednotlivých bloků závěrečné zkoušky je stanovena: test 80 %, ústní zkouška 70 %, praktická zkouška 80 %.

Získám Osvědčení o rekvalifikaci, co bude dál?
Můžete začít posílat životopisy a ucházet se o práci v pivovaru nebo můžete zajít na Živnostenský úřad. Účastník po úspěšném absolvování rekvalifikačního kurzu a s potvrzeným osvědčením o rekvalifikaci může požádat jakýkoliv Živnostenský úřad v ČR o vydání živnostenského listu na živnost "Pivovarnictví a sladovnictví". Živnostenský úřad jej dále vyzve k doložení praxe v délce jednoho roku.

Doložení praxe:
"e) řádném ukončení rekvalifikace pro příslušnou pracovní činnost, vydaným zařízením akreditovaným podle zvláštních právních předpisů, nebo zařízením akreditovaným Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, nebo ministerstvem, do jehož působnosti patří odvětví, v němž je živnost provozována, a dokladem o vykonání jednoroční praxe v oboru" Zdroj informací Businessinfo.cz 

Co říká o rekvalifikaci Ministerstvo práce a sociálních věci?
Co říká o rekvalifikaci MPSV? „Získání nové kvalifikace a zvýšení, rozšíření nebo prohloubení dosavadní kvalifikace, včetně jejího udržování nebo obnovování. Za rekvalifikaci se považuje i získání kvalifikace pro pracovní uplatnění fyzické osoby, která dosud žádnou kvalifikaci nezískala. Při určování obsahu a rozsahu rekvalifikace se vychází z dosavadní kvalifikace, zdravotního stavu, schopností a zkušeností fyzické osoby, která má být rekvalifikována formou získání nových teoretických a praktických dovedností v rámci dalšího profesního vzdělávání (§ 108 odst. 1 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů).“ (Zdroj internet) 

Pojištění:
Účastníci budou v rámci rekvalifikačního kurzu praxe pojištěni na škodu, kterou by svou činností mohli způsobit. Každopádně doporučujeme, aby se ve vlastním zájmu pojistil každý účastník samostatně nad rámec svých povinností. Realizátor rekvalifikačního kurzu nenese žádnou odpovědnost za škodu způsobenou účastníky na teoretické i praktické výuce.

Pořád vám chybí informace?
Volejte na tel. 00420 776 486 945 nebo pište váš dotaz na david @ beeracademy.cz. Prosíme, abyste dotazy specifikovali tak, aby to nebyla jedna rozvinutá věta a dalo se na něj jasně odpovědět. Drtivá většina informací o rekvalifikačním kurzu je uvedena v tomto textu. 

Odpovíme v co nejkratším možném termínu.

David Janda

Beer Academy od roku 2013.
tel. 776 486 945
david @ beeracademy.cz 
www.beeracademy.cz

FB Beer Academy CZ
Instagram Beer Academy CZ
Realizátor si vyhrazuje právo na změny bez předchozího upozornění.
Realizátor si vyhrazuje právo nepřijmout účastníky do rekvalifikačního kurzu.
Realizátor si vyhrazuje právo změny spolupracujících partnerů.